Strona Główna

Program

Organizatorzy

Wystawcy

Osiągnięcia

Mapa

Co o nas piszą

Kontakt

Chleb bez mąki

Więcej artykułów

Wyniki
doświadczeń

Kalkulacje

ODMIANY
KUKURYDZY

Kukurydza
Informacje

PDO nowe odmiany zbóż i ziemniaków zalecane do uprawy

Gazeta okolicznościowa

Herbicydy

Nowe zagrorzenie w kukurydzy STONKA KUKURYDZIANA
(zip 405 kB)

Głownia guzowata. Czy bać się podawania bydłu kiszonki?
(zip 747kB)

Omacnica prosowianka
(zip 12 kB)

Drutowce zagrażają kukurydzy
(zip 40kB)

XVIII DNI KUKURYDZY

 

XVIII DNI KUKURYDZY
WOJEWÓDZTW MAZOWIECKIEGO I ŁÓDZKIEGO

Puchary specjalne wręczone podczas
XVIII Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego
Skrzelew, dnia 2 października 2016 r.

 

 

PUCHAR
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Krzysztofa Jurgiela

dla Zakładu Doświadczalnego
Oceny Odmian w Kawęczynie COBORU

z okazji XVIII Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego
za wyróżniające osiągnięcia w doświadczalnictwie odmianowym zbóż i kukurydzy

 

 

* * * * *

 

 

PUCHAR
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Krzysztofa Jurgiela

dla Stanisława Kacperczyka

Prezesa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

 

z okazji XVIII Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego
za wyróżniające osiągnięcia w propagowaniu nowych technologi
w uprawie zbóż i kukurydzy w Polsce

 

 

* * * * *

 

 

PUCHAR

Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
XVIII Dni Kukurydzy Województw
Mazowieckiego i Łódzkiego
Tadeusza Szymańczaka

dla Mazowieckiej Izby Rolniczej

 

za wieloletni wkład w organizacje Dni Kukurydzy w Skrzelewie.

 

 

* * * * *

 

 

Starosty Sochaczewskiego
Jolanty Gonty

dla Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego Oddział Bielice

 

z okazji XVIII Dni Kukurydzy województw Mazowieckiego i Łódzkiego
za wieloletni wkład w organizacje Dni Kukurydzy w Skrzelewie.

 

 

* * * * *

 

 

Puchar

Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego
prof. dr hab. Edwarda Arseniuka

 

dla Tadeusza Szymańczaka

 

z okazji XVIII Dni Kukurydzy województw Mazowieckiego i Łódzkiego
za szczególne osiągnięcia w działalności
na rzecz rozwoju produkcji zbóż i kukurydzy

 

 

* * * * *

 

 

Puchar

Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
XVIII Dni Kukurydzy
Województw Mazowieckiego i Łódzkiego
Tadeusza Szymańczaka

 

dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach

 

za wieloletni wkład w organizacje Dni Kukurydzy w Skrzelewie

 

 

* * * * *

 

 

Puchar
Prezesa Polskiego Związku Producentów Kukurydzy
prof. Tadeusza Michalskiego

 

dla Eugeniusz Piątka

Dyrektora Polskiego Związku Producentów Kukurydzy

 

z okazji XVIII Dni Kukurydzy województw Mazowieckiego i Łódzkiego
za szczególne osiągnięcia działalności na rzecz rozwoju produkcji zbóż i kukurydzy.

 

 

* * * * *

 

 

Puchar
Prezesa Agencji Rynku Rolnego
Łukasza Hałubowskiego

 

dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Radzików

 

za szczególne zasługi w badaniu, popularyzacji

i wdrażaniu uprawy kukurydzy w Polsce.

 

 

* * * * *

 

 

Puchar
Przewodniczącego Rady Powiatowej

Mazowieckiej Izby Rolniczej

Powiatu Sochaczewskiego
Sławomira Tomaszewskiego

 

dla firmy ROLMECH Błonie

 

za najbardziej innowacyjne stoisko wystawowe podczas
XVIII Dni Kukurydzy województw Mazowieckiego i Łódzkiego.

 

 

* * * * *

 

 

Puchar
Dwutygodnika Agro Serwisu
Za najlepszy debiut

w XVIII Dniach Kukurydzy Skrzelew 2016

 

dla Firmy Du Pont

 

 

Interesujace strony

Reklamy firm

www.bayercropscience.pl

Jesteś już: Licznik osobą odwiedzającą naszą stronę.


Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach, wpisz poniżej swój e-mail:

Pierwszy Portal Rolny
Patron
Patron
Patron

farmer.pl
farmer.pl
gieldarolna.pl

Góra strony